เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ข่าวประชาสัมพันธ์
 E-Auction 4-2558 การจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จัง...
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมโครงการ เสริมความรู้เติมฝัน แบ่งปันสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้...
อ่านต่อ
การจองหอพักนักศึกษา ปี 58 โครงการมอ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น)...
อ่านต่อ
ผลการพิจารณาโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการ "การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น...
อ่านต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557...
อ่านต่อ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรเตรียมพร้อมการสอบ TOEIC & IELTS และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ...
อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล
อ่านข่าวทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม