เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ 
  เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง 
 
พันธกิจ
1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล
2. พัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตให้เป็นชุมชนทางวิชาการของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
 
Flagship 
 
1. เป็นวิทยาเขตนานาชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการ  และการท่องเที่ยวไทยและอาเซียนศึกษา สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002