มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

รางวัลและความสำเร็จ 
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change) คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017
 • นักวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จในการผลิตชุดตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด
 • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รับทุนจาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น
 • นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น
 • นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560
 • นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017
 • นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟันดาบสากลรายการ “Age Groups Open Fencing Championships"
 • Steven Andrew Martin, PhD, with the Faculty of International Studies has been acknowledged for research in Coastal Resource Management based on his recent chapter in Sustainable Surfing
 • สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลศูนย์สอบดีเด่นประจำปี
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยวลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ "International Study Programme in Phuket (ISPP) 2018" ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 10 ประเทศทั่วโลก
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยวเปิดโครงการ JCFL Airline and Thai Culture Training Program 2018
 • อาจารย์คณะการบริการและการท่องเที่ยวได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากงาน International Warsaw Invention Show IWIS 2017

 •  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
  สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
  ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002