เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

คณะ / วิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กองกลาง
งานบริการกลาง กองวิชาการ กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาเขตภูเก็ต (PSU-BIC-PK)
ศูนย์กิจการนานาชาติ
หน่วยงานอื่นๆ
สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน 
สหกรณ์ มอ.
หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า
หอพักนักศึกษาในกำกับม.อ.ภูเก็ต 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002