เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

บำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ   ได้มีการกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   สนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งโครงการของคณะวิชาต่างๆ  ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
   
 
กิจกรรมด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขตภูเก็ต
1. โครงการวันไหว้ครู 
2. โครงการธรรมขวัญหอพักนักศึกษา
3. โครงการต้อนรับรอมฎอน 
4. โครงการพิธีสมโภชเทียนพรรษา  และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
5. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ กิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้"
6. ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
7. กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม "เทิดไท้องค์ราชินีพระบารมีของแผ่นดิน"
8. โครงการพัฒนาวัด
9. โครงการทัวร์ตามรอยพระพุทธบาท 
10. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  5 ธันวามหาราช


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002