ระบบประเมินการเรียนการสอน
หน้าแรก   สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์    

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือสำหรับนักศึกษา คู่มือสำหรับนักศึกษา

คู่มือสำหรับอาจารย์ คู่มือสำหรับอาจารย์


เลือกภาษา : Thai  English
คำชี้แจง

ทำไมต้องมีการ Log In ก่อนเข้าประเมิน ?
- เพื่อจำกัดเฉพาะบุคคลที่เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรเท่านั้น และเพื่อให้ระบบกำหนดรายวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิประเมิน โดยกำหนดตามรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้

อาจารย์จะทราบสิ่งที่เราประเมินและเสนอแนะได้หรือไม่ ?
- อาจารย์ไม่มีทางใดที่จะรู้ได้เลยว่า นักศึกษาแต่ละคนประเมินว่าอย่างไรบ้าง เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ได้ออกแบบมาให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง ผลการประเมินกับผู้ทำการประเมิน

ทำไมต้องเข้าประเมินการสอนและรายวิชา ?
- เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ในแต่ละรายวิชา ซึ่งย่อมมีผลให้เกิดการปรับปรุงการสอน และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสอนวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไปมีคุณภาพมากขึ้น

กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

รายละเอียด ช่วงเวลา คณะ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 1/07/2556 ถึง 14/07/2556 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. เปิดประเมินการเรียนการสอน 16/09/2556 ถึง 27/09/2556 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 03/06/2557 ถึง 13/06/2557 คณะการบริการและการท่องเที่ยว
4. เปิดประเมินการเรียนการสอน 03/06/2557 ถึง 10/06/2557 คณะการบริการและการท่องเที่ยว
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 26/08/2556 ถึง 29/08/2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เปิดประเมินการเรียนการสอน 16/01/2557 ถึง 24/01/2557 คณะวิเทศศึกษา
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 14/01/2557 ถึง 17/01/2557 คณะวิเทศศึกษา
8. เปิดประเมินการเรียนการสอน 30/08/2556 ถึง 30/09/2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เข้าประเมินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ดูผลการประเมินการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์
ข้อกำหนดการใช้

1. กรุณาใช้ PSU Passport ในการ Login ในการเข้าใช้งาน

2.ในการเข้าใช้ระบบประเมิน อาจจะมีรายระเอียดบางส่วนไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้ทำการประเมินยึดถือความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อวิชา และชื่ออาจารย์เป็นหลักในการประเมิน

3. ในการประเมิน หลังจากกดปุ่มทำการประเมินแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

แจ้งปัญหาการใช้งาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6513

อีเมล์ติดต่อ: yadpirun(at)phuket.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ระบบนี้พัฒนาต่อยอดมาจาก ระบบประเมินการเรียนการสอน version 1.5 ที่สร้างโดยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม