เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus


  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

อีเมล์

โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร (Fax) 0-7627-6002

·    สมัครเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ติดต่องานรับนักศึกษา

076-276050-1

phuket_admission_unit(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการโอนเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.อ.ภูเก็ต ขอรับผลการเรียนย้อนหลัง  ติดตามผลการศึกษา
ติดต่องานทะเบียน

076-276023-26

regis(at)phuket.psu.ac.th

·    ขอรับเรื่องการประมูล ขอใช้สถานที่ ห้องอบรม/สัมมนา ติดต่องานอาคารและสถานที่

076-276074, 6703

building-office(at)phuket.psu.ac.th

·    ขอใช้สนามกีฬา อาคารนันทนาการ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมเป็น Staff  ติดต่อกองกิจการนักศึกษา

076-276534-35

student-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องศูนย์สอบ TOEIC ,HSK  ติดต่อศูนย์ทดสอบ 

076-276502

academic-division(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการเข้าอบรมบัตรไกด์  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง ติดต่อวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 

076-276403/6409

pcc(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการสมัครงาน ติดต่องานบุคคล

076-276076-77

hr(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

076-276106/6111

te-supports(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

076-276826

fhtpsu(at)gmail.com

·    เรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะวิเทศศึกษา 

076-276600/6620

fis.info(at)phuket.psu.ac.th

·    เรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

076-276-471

 

computing-staff(at)phuket.psu.ac.th

·    สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานประชาสัมพันธ์

076-276012-13

pr(at)phuket.psu.ac.th

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002