มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

  คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
Brochure
  ทุนและการบริการ

** ประกาศ....ส่งทะเบียนบ้าน

ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561


นักศึกษาติดต่อรับทะเบียนบ้าน


การยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร พ.ศ.2562


** สิทธิพิเศษ_นักศึกษาใช้สิทธิบัตรทอง (เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
** นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ทุกคน (รายใหม่ ม.อ. และ รายเก่าม.อ.) ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
**รับสมัครทุนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ ฯ ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2018 - 2019 
**รับสมัครทุนการศึกษา โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2560
** การรับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
International Students

ปฏิทินการรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา


 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียด

 

 
การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

รายละเอียด
  สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด
Sports Complex
โรงแรม PSU Lodge

 
นักศึกษาต่างชาติใน ม.อ.ภูเก็ต

รายละเอียด
 

 
   
   
รางวัลความสำเร็จ

รายละเอียด
  FAQ

รายละเอียด


 

ทะเบียนกลาง
ทะเบียนกลาง
โทร : 0-7627-6026
โทรสาร : 0-7627-6029
อีเมลล์ : regis(at)phuket.psu.ac.th
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002