เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

  คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะวิเทศศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทุนและการบริการ

ประกาศ....ส่งทะเบียนบ้าน


ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


นักศึกษาติดต่อรับทะเบียนบ้าน


รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


สิทธิพิเศษ_นักศึกษาใช้สิทธิบัตรทอง (เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)


รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560


**รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2560
**ประกาศนักศึกษากู้ยืมเฉพาะรายใหม่ นักศึกษา รหัส 60 และนักศึกษา ม.อ.ชั้นปี 2,3,4(ที่ไม่เคยกู้ กยศ./กรอ. หรือเคยกู้ยืมมาจาก ม.6) ที่จะทำการขอกู้ยืมทั้ง กยศ.และกรอ ปีการศึกษา2560

รับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

  
การรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
International Students
     

 
ปฏิทินการรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
  สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด

 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียด
 

 
การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

รายละเอียด
 

 
นักศึกษาต่างชาติใน ม.อ.ภูเก็ต

รายละเอียด
 

 
รางวัลความสำเร็จ

รายละเอียด
  FAQ

รายละเอียด


 
 
  ปริญญาตรี  
  บัณฑิตศึกษา  
 


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970ทะเบียนกลาง


ทะเบียนกลาง 
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456
อีเมลล์ : dep@hotmail.com


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002