เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

  1. ห้องปฏิบัติการเคมี มีจำนวน 2 ห้อง

-ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป (ห้อง 6414)                เบอร์โทร 6714  ความจุ 40 คน

-ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (ห้อง 6411)              เบอร์โทร 6711  ความจุ 40 คน

  1. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ห้อง 6417)    เบอร์โทร 6717 ความจุ  40 คน

  1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  มีจำนวน 2 ห้อง

-ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ห้อง 6421)               

เบอร์โทร 076-276721  ความจุ  60 คน

-ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2(ห้อง6404)                เบอร์โทร 076-276704  ความจุ  60 คน

 

  1. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มีจำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้อง 6407)               เบอร์โทร 076-276707 ความจุ  60 คน


      
  
      

      

      

 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002