เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

     วิทยเขตภูเก็ต มีนโยบายจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับบุคลากรของวิทยาเขตภูเก็ตทุกคน โดยใช้โครงการร่วมกับประกันของนักศึกษา และหากเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากมีการเคลม ผู้เอาประกันสามารถนำใบเสร็จไปติดต่อขอเบิกเคลมผ่านกองกิจการนักศึกษา

 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002