เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

Q : Frequently Asked Questions (FAQ) For International Members

A : Click for Information

Q : นักเรียนที่เรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง ใน ม.อ. ภูเก็ต ?
A : คณะการบริการและการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการบริการ  และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   
     คณะวิเทศศึกษา  สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน  สาขาวิชาจีนศึกษา   สาขาวิชาไทยศึกษา  
     และสาขาวิชาวิเทศศึกษา  วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี และ วิชาเอกเกาหลีศึกษา
 
Q : นักเรียนจากสายอาชีพสามารถเข้าศึกษาใน ม.อ. ภูเก็ตได้หรือไม่ ?
A :  ได้ทุกสาขาวิชา ภายใต้เงื่อนไขการรับนักศึกษาแต่ละโครงการ
 
Q : มีรายชื่อในประกาศ ฯ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ?
A : ติดตามกำหนดการเปิดภาคเรียนในเว็บไซต์ ม.อ. ภูเก็ต และวิทยาเขตภูเก็ตจะดำเนินการส่งเอกสาร
     ให้นักศึกษาใหม่ที่บ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัครประมาณเดือนมิถุนายน
 
Q : จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าของหลักสูตรนานาชาติอย่างไร ?
A : แบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกจ่าย  25,000 บาท  ภาคที่ 2 และ 3  
     จ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาท  
 
Q : นักศึกษาคณะวิเทศศึกษาที่จะต้องไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
A : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น

Q: อยากทราบว่าแต่ละคณะเรียนอะไรบ้างและจบไปทำงานด้านไหน

A: แนะนำว่าให้น้องๆ ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์งานรับนักศึกษา http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions/ หรือหากต้องการเพิ่มเติมในรายคณะสามารถคลิกไปดูได้ที่เว็ปไซต์ของแต่ละคณะ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว   เว็บไซต์ http://www.fht.psu.ac.th

คณะวิเทศศึกษา   เว็บไซต์ http://www.fis.psu.ac.th

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   เว็บไซต์ http://te.psu.ac.th

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ http://www.computing.psu.ac.th

Q : สามารถหาข้อมูลการสอบ Admissions ได้จากที่ใด ?
A :  เว็บไซต์ www.cuas.or.th
 
Q : สามารถหาข้อมูลการสอบ Admissions ได้จากที่ใด ?
A :  เว็บไซต์ www.cuas.or.th
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002