เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  www.te.psu.ac.th
โทรศัพท์ 0 7627 6118
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว  www.fht.psu.ac.th
โทรศัพท์ 0 7627 6821-22
- คณะวิเทศศึกษา  www.fis.psu.ac.th
โทรศัพท์ 0 7627 6600
- บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) www.essand.psu.ac.th
โทรศัพท์ 0 7627 6432


สนใจสมัครออนไลน์ http://www.grad.psu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7627 6050-51


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002