เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campusขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561
PSU OPEN HOUSE 2018

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

กำหนดการจัดกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กิจกรรมฐาน OPEN HOUSE งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เหมาะสำหรับกลุ่ม : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
รอบเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

Target : Secondary Students and General public

Round 1 : 9.00 am – 11.30 am

Round 2 : 01.30 pm – 03.30 pm


หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน   คลิกที่นี่

สนใจสมัครและสำรองการเข้าร่วมงาน กิจกรรมฐาน OPEN HOUSE คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/OGiRs8NCuMJ15An62

Important date : If you are interested in any of the activities in PSU OPEN HOUSE, please fill out the form from the the link above or contact K. Wilaiporn at 0835028526 / 076-276012-13 or email wilaiporn.sa@phuket.psu.ac.th

You will be guided by staff throughout the activities. Meeting point : Basketball court near the dormitories.

 

ลำดับ (List)

กิจกรรม (Activities)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- การฝึกบังคับโดรน - ถ่ายรูปมุมสูงจากโดรน - การทำแผนที่ 3 มิติ
Promotes about Faculty of Technology and Environment Courses

FHT Open House
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ แก่ครูนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
- สาธิตการผสมเครื่องดื่ม Mocktail, การแต่งหน้าคัพเค้ก และการต้อนรับบนเครื่องบิน
- การนำชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง (PSU Terminal), ห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen Lab),
ห้องอาหาร The Campus, โรงแรม PSU Lodge

Open House Faculty of Hospitalities and Tourism

Promotes about Faculty of Hospitalities and Tourism Courses
-Demonstration in Food and Beverage and Flight Services
-Visiting PSU Terminal, Kitchen Lab, etc.

FIS Open House
-นิทรรศการมีชีวิตด้านศิลปะและวัฒนธรรม
-แนะนำหลักสูตร

Open House Faculty of International Studies

Promotes about Faculty of International Studies Courses

-Art and Cultural Exhibitions

CoC Open House
นิทรรศการแบบโชว์ผลงาน ที่มี นักศึกษาสาธิตการเขียนโปรแกรมควบคุมชิ้นงาน IoT, สาธิตการ
ออกแบบโมเดล และสั่งการพิมพ์ชิ้นงานด้วย 3D Printer และ สาธิตการเล่นบอร์ดเกมส์ที่ใช้การ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ

Open House College of Computing

Promotes about College of Computing Courses

-  Showcase related in Internet of thing, Model Design, 3D Printing, Board Games, etc.

-ให้ข้อมูล แนะแนวการเข้า ศึกษาต่อ
- กิจกรรมตักไข่ ตอบคำถาม
Education Guidance and Lucky Draw

ชมรมต่างๆ กิจกรรมนักศึกษา และนิทรรศการ ม.อ.อาสา
Information session on student clubs
 

 

กิจกรรมการแข่งขัน อบรม สอบ งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

เวลา

 

กิจกรรม

 

เหมาะสำหรับกลุ่ม

 

เช้า
Morning

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐
9.30-10.30

Pitching presentation นำเสนอผลงาน
Pitching presentation

ม.ปลาย
Students M.4-6

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐
9.00 - 12.00

Science Show
Science Show

ม.ปลาย
Students M.4-6

*International

 

 

บ่าย
Afternoon

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
13.00-16.00

กิจกรรม Board Games
Board Games

กลุ่ม ม.ปลาย
Student M.4-6

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐
13.00-15.00

Computing Youth Challenge#1 (CYC#1) แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีพื้นฐาน และ ความรู้รอบตัว / รู้เท่าทันเทคโนโลยี)

Computing Quiz

ม.ปลาย (ทีมละ ๓คน)
Students M.4-6 (3 persons per group)

๑๓.๓๐
13.30

มอบเกียรติบัตรสอบวัดความรู้วิทย์คณิต
*สอบวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Certificate Ceremony in Science and Math Test 2018

ประถม / ม.ต้น / ม. ปลาย
All students

*Thai Version

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
13.00 - 16.00

Singing Contest ประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ
English Singing Contest

ประถม/มัธยมศึกษา
Primary and Secondary students

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
13.00 - 16.00

ASEAN+ 3 Quiz แข่งขันตอบปัญหา ASEAN+3
ASEAN+ 3 Quiz Competitions

ประถม/มัธยมศึกษา
Primary and Secondary Students

 

 

 

ตลอดวัน
All day

๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐
10.00 - 15.30

Senior Project Showcase จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาไอทีและคอมพิวเตอร์
Senior Project Showcase in IT and Computer

ม.ต้น/ม.ปลาย/  อาจารย์ครูโรงเรียน ต่างๆ
Secondary Students, lecturers, general public

*วันที่ ๑๖-๑๗
16-17 November

กิจกรรม New Gen- Green Camp

New Gen Green Camp

- CPR training

- Trash Tracking

ม.ปลาย (๓คน/โรงเรียน)
Students M.4-6 (3 persons per group)

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐
9.00 - 16.00

 

 

FHT Intercultural Ambassador Program
ชมห้องปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Intercultural เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติรวม
กับ นักศึกษาตางชาติของคณะฯ นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ โดยประกาศรางวัลผู้ชนะและมอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้เขาร่วมกิจกรรม

FHT Intercultural Ambassador   Program
Intercutural Workshop and Poster Presentation

อาจารย์/ครูโรงเรียน ต่างๆ / ม.ปลาย
Secondary students, lecturers, general public

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐
9.00 - 16.00

 

การแสดงผลิตภัณฑ์ทองเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม

Andaman Community product showcase and cultutral exchange

ผู้สนใจทั่วไป
General public

**************** กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ทุกกิจกรรม ************

Update
18/10/61

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.phuket.psu.ac.th


รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด รูปภาพ
โครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 คลิก  

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002