เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

รายละเอียด
 
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
Information for foreign Students

International Full-time Students
Useful Information for Students
Academic Cooperation
  สหกิจศึกษาและการฝึกงาน

คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
ข้อมูลสถานประกอบการ 
เช็คสถานะ/ผลการตอบรับนักศึกษา จากสถานประกอบการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวม
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
  บริการของหน่วยงาน (นักศึกษา)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการของทะเบียนกลาง

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียด
  ทุนและการบริการ

ประกาศ....ส่งทะเบียนบ้าน


ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


นักศึกษาติดต่อรับทะเบียนบ้าน


รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


สิทธิพิเศษ_นักศึกษาใช้สิทธิบัตรทอง (เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)


** นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ทุกคน (รายใหม่ ม.อ. และ รายเก่าม.อ.) ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
**รับสมัครทุนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ ฯ ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2018 - 2019 
**รับสมัครทุนการศึกษา โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

 
ปฏิทินนักศึกษา Student Calendar

รายละเอียด
รายละเอียด
  สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

 
ระเบียบ/ประกาศ

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (นักศึกษา)

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
 

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบรายวิชา

 

โครงการ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" วิทยาเขตภูเก็ต
รายละเอียด


 

ข้อมูลการใช้ห้อง

  รางวัลความสำเร็จ

รายละเอียด
 
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา   FAQ

รายละเอียด

 
 
  ข่าวทะเบียนกลาง  
  ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
  ข่าวศูนย์ทดสอบ  
 ข่าวกองกิจการนักศึกษา  
 ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
 ข่าวศูนย์กิจการนานาชาติ  
 ข่าวรับสมัครงาน  


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2560การจองหอพักนักศึกษาหญิง  ประจำปี 2560 (เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 -17 มีนาคม 2560 เท่านั้น)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  ประจำปี  2560 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดคณะเทคโนโลยีเเละสิ่งเเวดล้อม)


Vacancy Announcement  as a university employee : Foreign Teacher 1 position.
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยว)

 
 
 
 

ทะเบียนกลาง


ทะเบียนกลาง 
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456
อีเมลล์ : dep@hotmail.comสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002