เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

รายละเอียด
 
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
Information for foreign Students

International Full-time Students
Useful Information for Students
Academic Cooperation
  สหกิจศึกษาและการฝึกงาน

คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
ข้อมูลสถานประกอบการ 
เช็คสถานะ/ผลการตอบรับนักศึกษา จากสถานประกอบการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวม
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
  บริการของหน่วยงาน (นักศึกษา)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการของทะเบียนกลาง

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียด
  ทุนและการบริการ

ประกาศ....ส่งทะเบียนบ้าน


ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


นักศึกษาติดต่อรับทะเบียนบ้าน


รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559


สิทธิพิเศษ_นักศึกษาใช้สิทธิบัตรทอง (เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)


รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560


**รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2560
**ประกาศนักศึกษากู้ยืมเฉพาะรายใหม่ นักศึกษา รหัส 60 และนักศึกษา ม.อ.ชั้นปี 2,3,4(ที่ไม่เคยกู้ กยศ./กรอ. หรือเคยกู้ยืมมาจาก ม.6) ที่จะทำการขอกู้ยืมทั้ง กยศ.และกรอ ปีการศึกษา2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560


รับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

  

ปฏิทินการศึกษา

 

 

 
ปฏิทินนักศึกษา Student Calendar

รายละเอียด
รายละเอียด
  สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

 
ระเบียบ/ประกาศ

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (นักศึกษา)

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
 

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบรายวิชา

 

โครงการ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" วิทยาเขตภูเก็ต
รายละเอียด


 

ข้อมูลการใช้ห้อง

  รางวัลความสำเร็จ

รายละเอียด
 
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา   FAQ

รายละเอียด

 
 
  ข่าวทะเบียนกลาง  
  ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
  ข่าวศูนย์ทดสอบ  
 ข่าวกองกิจการนักศึกษา  
 ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
 ข่าวศูนย์กิจการนานาชาติ  
 ข่าวรับสมัครงาน  


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2560การจองหอพักนักศึกษาหญิง  ประจำปี 2560 (เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 -17 มีนาคม 2560 เท่านั้น)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  ประจำปี  2560 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา (สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ)
อนุมัติผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (สังกัด IAC)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2618 (สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ)

 
 
 
 

ทะเบียนกลาง


ทะเบียนกลาง 
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456
อีเมลล์ : dep@hotmail.comสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002