เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

รายละเอียด
 
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

 
Information for International Students

International Full-time Students
Useful Information for Students
Collaborations
  สหกิจศึกษาและการฝึกงาน

คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
ข้อมูลสถานประกอบการ 
เช็คสถานะ/ผลการตอบรับนักศึกษา จากสถานประกอบการ
ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับนักศึกษา]

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
  บริการของหน่วยงาน (นักศึกษา)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการของทะเบียนกลาง

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียด
  ทุนและการบริการ

ประกาศ....ส่งทะเบียนบ้าน


ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560


การส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561


นักศึกษาติดต่อรับทะเบียนบ้าน


รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560


สิทธิพิเศษ_นักศึกษาใช้สิทธิบัตรทอง (เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)


** นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ทุกคน (รายใหม่ ม.อ. และ รายเก่าม.อ.) ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
**รับสมัครทุนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ ฯ ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2018 - 2019 
**รับสมัครทุนการศึกษา โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ปีการศึกษา 2560
**รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560


การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561


การรับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561


ทุนการศึกษา "หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนประจำปี 2561


สกอ.ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560


รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษากองทุน His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
ร้านสหภัณฑ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

 
ปฏิทินนักศึกษา Student Calendar

รายละเอียด
รายละเอียด
  สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด
Sports Complex
โรงแรม PSU Lodge
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

 
ระเบียบ/ประกาศ

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (นักศึกษา)

ทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
 

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบรายวิชา

 

โครงการ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" วิทยาเขตภูเก็ต
รายละเอียด


 

ข้อมูลการใช้ห้อง

  รางวัลความสำเร็จ

รายละเอียด
 
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา   FAQ

รายละเอียด

 
 
  ข่าวทะเบียนกลาง  
  ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
  ข่าวศูนย์ทดสอบ  
 ข่าวกองกิจการนักศึกษา  
 ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
 ข่าวศูนย์กิจการนานาชาติ  
 ข่าวรับสมัครงาน  


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

กิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ @ PSU PHUKET

 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2560


การจองหอพักนักศึกษาหญิง  ประจำปี 2560 (เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 -17 มีนาคม 2560 เท่านั้น)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  ประจำปี  2560


กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 4,5 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
 
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สังกัดคณะวิเทศศึกษา)
Announcement of the list of eligible candidates for the university Teacher Position No. 1604 (FHT)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดคณะวิเทศศึกษา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา (สังกัดคณะวิเทศศึกษา)

 
 
 
 

ทะเบียนกลาง


ทะเบียนกลาง 
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456
อีเมลล์ : dep@hotmail.comสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน
โทร : 076-2345678
โทรสาร : 076-123456

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002