เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

การเรียนการสอน
    ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
    ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
    ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา(สน.1-2)
    ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
    ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
    ระบบจัดการคำร้องทะเบียนกลาง
    ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@phuket
    ระบบประเมินการเรียนการสอน
    ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ
    TELL ME MORE
    ระบบศูนย์ทดสอบ TOEIC
    ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับนักศึกษา]
   
ระบบการเงิน
    ระบบการชำระค่าลงทะเบียน (Bill Payment)
   
กิจกรรมนักศึกษา / สิ่งอำนวยความสะดวก
    ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา(เช็คชั่วโมงกิจกรรม)
    ระบบจองสนามและยืมอุปกรณ์กีฬา
    ระบบไปรษณียภัณฑ์
    ระบบค้นหาห้องพักออนไลน์
    ที่พักสะพานหิน
    สมัครอีเมล์/เปลี่ยนรหัสผ่าน
   
สื่อสาร / เครือข่าย
    Web Mail
    ระบบตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002