เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

    http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
          บธ. บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), B.B.A. (Tourism Management)

    http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/more.jpg คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

        http://www.phuket.psu.ac.th/web52/theme/38.gif หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),M.Sc. (Technology and Environmental 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002