เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

กองกิจการนักศึกษา
 
• ประกาศ เรื่อง การขออนุมัติโครงการและการพิจารณาโครงการขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ที่สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
• หลักเกณฑ์ปฏิบัติการขออนุมัติโครงการขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา ที่สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
• ขั้นตอนการสมัครและทำสัญญา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาคการศึกษา 1/2553 
 
 


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002