เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

1 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา 
2 ขอทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว
3 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ที่อยู่
4 ขอหนังสือรับรองต่างๆ
5 ขอลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ถอนรายวิชาเรียน
6 ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง/ต่ำกว่าระเบียบ ฯ มหาวิทยาลัย
7 ขอผ่อนผันการสอบ
8 ขอกักตัวสอบ
9 ขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชา
10 ขอแก้สัญลักษณ์ I
11 ขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่
12 ขอลาพักการศึกษา 
13 ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
14 ขอรับเงินค่าหน่วยกิตคืน
15 ขอถอนเงินค่าประกันทรัพย์สิน
16 ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
17 ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
18 ขอย้ายคณะ/สาขาวิชา
19 ขอสำเร็จการศึกษา


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002