เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

Q : Frequently Asked Questions (FAQ) For International Members

A : Click for Information

Q : สามารถเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ได้อย่างไรบ้าง

A:  สำหรับ ม.อ.ภูเก็ตเปิดช่องทางการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี หลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกัน แต่ไม่ต้องกังวล น้องๆ ม.6 มีโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ภูเก็ต ในหลายช่องทาง  โดยสามารถดูรายละเอียด และใบสมัครโครงการต่างๆ ได้ที่ เว็ปไซต์งานรับนักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions/ หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์การรับสมัครสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 076 -276050-1  

Q : เรียน ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาต่อใน ม.อ.ภูเก็ตคณะอะไรได้บ้าง

A: เรียนได้ทุกคณะ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Q : เรียนสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิทย์ – คณิต เข้าศึกษาต่อ ใน ม.อ.ภูเก็ต คณะอะไรได้บ้าง

A:  คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Q: สนใจภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนจบสายอะไร

A: วิทย์ – คณิต เท่านั้น

Q: สนใจคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องเรียนสายอะไร

A: วิทย์-คณิต ยกเว้น สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครสายคณิต – อังกฤษ ด้วย

Q: อยากทราบว่าแต่ละคณะเรียนอะไรบ้างและจบไปทำงานด้านไหน

A: แนะนำว่าให้น้องๆ ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์งานรับนักศึกษา http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions/ หรือหากต้องการเพิ่มเติมในรายคณะสามารถคลิกไปดูได้ที่เว็ปไซต์ของแต่ละคณะ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว   เว็บไซต์ http://www.fht.psu.ac.th

คณะวิเทศศึกษา   เว็บไซต์ http://www.fis.psu.ac.th

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   เว็บไซต์ http://te.psu.ac.th

       วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ http://www.computing.psu.ac.th

Q : เบอร์ติดต่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

A:  ติดต่อสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ติดต่องานรับนักศึกษา 076-276050-1

ติดต่อเรื่องการโอนเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ม.อ.ภูเก็ต ติดต่อ งานทะเบียน 076-276023-26

ติดต่อขอรับผลการเรียนย้อนหลัง  ติดตามผลการศึกษา ติดต่อ งานทะเบียน 076-276023-26

ติดต่อขอรับเรื่องการประมูล ติดต่องานอาคารและสถานที่ 076-276074

ติดต่อขอใช้สถานที่ เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ ใน ม.อ.ภูเก็ต ติดต่องานอาคารและสถานที่ 076-276703

ติดต่อขอใช้สนามกีฬา อาคารนันทนาการ ติดต่อ กองกิจการนักศึกษา 076-276534

ติดต่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมเป็น Staff   ติดต่อกองกิจการนักศึกษา 076-276534-35

ติดต่อเรื่องศูนย์สอบ TOEIC ,HSK  ติดต่อศูนย์ทดสอบ  076-276502

ติดต่อเรื่องการเข้าอบรมบัตรไกด์  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง ติดต่อวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  076-276403/6409

ติดต่อเรื่องการสมัครงาน ติดต่องานบุคคล 076-276076-77

ติดต่อเรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ติดต่อ 076-276106/6111

ติดต่อเรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว  ติดต่อ  076-276815

ติดต่อเรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของคณะวิเทศศึกษา  ติดต่อ 076-276620/6624

ติดต่อเรื่องการเรียนการสอน/วิชาการ ของวิทยาลัยคอมพิวเตอร์  ติดต่อ 076-276471/6117

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 076-276012-13

Q : หากต้องการนำนักศึกษา ม.อ.ภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรรม ในหน่วยงานหรือโครงการที่จัด สามารถติดต่อได้ที่ใด

A :  สามารถติดต่อได้ที่กองกิจการนักศึกษา ค่ะ เบอร์โทร 076-276534-35

Q : หากต้องการปรึกษาเรื่องผลการเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต สามารถติดต่อได้ที่ใด

A: ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องของการติดปัญหาสถานะทางการเรียนให้ทราบล่วงหน้า โดยหากนักศึกษาได้รับแจ้งแล้วสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา หรืองานทะเบียน โดยด่วน เพื่อแก้ปัญหาต่อไป นักศึกษาที่ดีอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสถานะทางการเรียนน่ะค่ะ

Q: ต้องการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

A: ข่าวทั่วไป อบรม สัมมนา หางานทำ นักศึกษา www.phuket.psu.ac.th

    ข่าวและประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/

    หรือ  FANPAGE: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต         https://www.facebook.com/phuketcampus?ref=hl

 

 

  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002