เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus


ความร่วมมือกับต่างประเทศ   ปี 2556  I  ปี 2555


ปี 2556

NO. Country

University / Institute

Activities
1. SWITZERLAND IMI UNIVERSITY CENTRE
Agreement on transferring FHT students to take final year at IMI for BA (Honors)
2. SINGAPORE SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL
Agreement to promote and facilitate cooperation and exchange in research and academic work in areas of mutual interest.
3. VIETNAM UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Memorandum of Understanding (MOU): Thai studies program students study at USSH during summer semester
4. REPUBLIC OF KOREA ASIA CLIMATE CHANGE EDUCATION CENTER (ACCEC) Agreement to establish a mutual collaborative relationship between ACCEC & FTE for jointly operating the program onClimate Change education and training in order to strengthen the capacity to respond to climate change impacts.

 

ปี 2555

NO. Country

University / Institute

Activities
1.

INDONESIA

BOGA

Agreement for FHT to develop and deliver the Hospitality and F&B Management Seminar for Management Development Program to BOGA staff

2.

MALAYSIA

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Memorandum of Understanding (MOU): Collaboration in conducting courses of study at the undergraduate and post graduate level; Collaboration in research project; The exchange of students & practicum, & internship programme; The exchange of faculty members

3.

INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

Agreement of Implementation on Study Abroad: Students in Thai Studies take 3 courses at UI (Indonesian Language, Asian Arts & Cultural Diversity in Indonesia)

4.

CHINA

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

Cooperation Agreement: FIS Students (IBC) (International Business CHINA Program and Chinese Studies Program will study in this university during their summer semester)

5.

MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Memorandum of Agreement (MOA): Exchange of faculty members & staff; Exchange of scientific materials, academic publications & scholarly information; and any other forms of cooperation that shall be mutually identified and agreed by both parties

6.

MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Memorandum of Agreement (MOA), with Thai Studies Program: Thai studies program students take 3 courses at USM (Globalization, Cyber Culture, and Future Studis, Malaysian Studies and Bahasa Malaysia) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002