" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง    ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่าน    ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 รู้จักฝ่ายนโยบายและแผน
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
 รายงานการประเมินคุณภาพ
สารสนเทศสำหรับการประกัน
    ปีการศึกษา 2547
ลิงค์อื่น ๆ
 
 


  ยินดีต้อนรับสู่งานประกันคุณภาพ วิทยาเขตภูเก็ต


  ข้อมูลมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบ 2 จาก สมศ.
 

         คณะอุตสาหกรรมบริการ (ปีการศึกษา 2544 - 2548) Update (09/9/49)

 
                มาตรฐานที่ 1                 มาตรฐานที่ 2                  มาตรฐานที่ 3
                มาตรฐานที่ 4                 มาตรฐานที่ 5                  มาตรฐานที่ 6    
                มาตรฐานที่ 7                 Common Data Set        ผลการดำเนินงานแบบฟอร์ม 7

         คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปีการศึกษา 2544 - 2548) Update (6/9/49)
 
                มาตรฐานที่ 1                 มาตรฐานที่ 2                  มาตรฐานที่ 3
                มาตรฐานที่ 4                 มาตรฐานที่ 5                  มาตรฐานที่ 6  
                มาตรฐานที่ 7                 Common Data Set        ผลการดำเนินงานแบบฟอร์ม 7

         วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (ปีการศึกษา 2544- 2548 ) Update (31/8/49) เฉพาะข้อมูลจากกองคลัง
 

                มาตรฐานที่ 1                 มาตรฐานที่ 2                  มาตรฐานที่ 3

                มาตรฐานที่ 4                 มาตรฐานที่ 5                  มาตรฐานที่ 6                มาตรฐานที่ 7

         สำนักงานเขตการศึกษาภูเก็ต (ปีการศึกษา 2544 - 2548) Update (17/8/49)
 
                มาตรฐานที่ 3                  มาตรฐานที่ 4                   มาตรฐานที่ 5
                มาตรฐานที่ 6                  มาตรฐานที่ 7                    

 Policy And Planning Section
Prince of Songkla University, Phuket Campus
80 Moo 1 Vichit Songkram Road, Kathu Phuket 83120 Thailand
Tel. 076-276017-21