ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2553 ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ยังไม่ติดต่อทำบัตรนักศึกษา ATM ID CARD

   ประกาศ ค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารทางการศึกษา

   ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.phuket.psu.ac.th)

   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ 3/2556

   ประกาศ เรื่อง นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ 3/2556 ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวลงทะเบียน

   แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   อ่านก่อนที่คุณจะกลายเป็นอดีตนักศึกษา ม.อ. (การจำแนกสถานภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน)

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิเทศศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/การบริการและการท่องเที่ยว/วิเทศศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556(ประกาศ ณ วันที่4 ก.ค.57)สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/การบริการและการท่องเที่ยว/วิเทศศึกษา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • พุธ ที่ 17 กันยายน 2557

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 2 คน
  สถิติวันนี้ 11 คน
  สถิติเดือนนี้ 1985 คน
  สถิติปีนี้ 46139 คน
  สถิติทั้งหมด 48281 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552