ข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2) พิมพ์ใบ Pay in Slip ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) ขอสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2553 ส่งเกรดผ่านเว็บ โปรแกรมคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

 

งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. check mail FHT FIS TE COE library

ข่าวประชาสัมพันธ์

   รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

   ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.phuket.psu.ac.th)

   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ 3/2556

   ประกาศ เรื่อง นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ 3/2556 ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้

   รหัสนักศึกษาโครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี โควต้าคณะการบริการและการท่องเที่ยว โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

อ่านข่าวย้อนหลังMore       

ข่าวลงทะเบียน

   แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ข่าวแจ้งผลการเรียน

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

   อ่านก่อนที่คุณจะกลายเป็นอดีตนักศึกษา ม.อ. (การจำแนกสถานภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน)

ข่าวการสำเร็จการศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยวและวิเทศศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.57) สำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ.57)สำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว/วิเทศศึกษา

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556(ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.พ.57)สำหรับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว/วิเทศศึกษา/เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556(ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค.57)สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา

อ่านข่าวย้อนหลังMore       


 

เมนูหลัก

ปฏิทิน


  • ศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557

สถิติผู้เยี่ยมชม

  ตอนนี้เข้าชม 3 คน
  สถิติวันนี้ 61 คน
  สถิติเดือนนี้ 1874 คน
  สถิติปีนี้ 14413 คน
  สถิติทั้งหมด 16555 คน

เริ่มนับ : 21 เมษายน 2552