เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระบบสารสนเทศออนไลน์


การเรียนการสอน / วิชาการ
          ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System)
          ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน [สำหรับเรียกดูผลย้อนหลังก่อนเทอม 2/2556]
          ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
          ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน
          ระบบ มคอ. ออนไลน์
          ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU
          ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
          ค้นหาหนังสือห้องสมุด(OPAC)
          ระบบแสดงการกระจายเกรดของนักศึกษา(มคอ.7)
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับอาจารย์]
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจและฝึกงาน]
บริหารงานบุคคล

  งานวิจัย

นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ทุนวิจัย
ประกาศทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ทุนการศึกษา
ทุนตำรา
ทุนสื่อการสอน (LMS@PSU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

บริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (อาจารย์)

แบบฟอร์มงานอาคาร
แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล

 

Information for foreign Staff

Useful Information for Staff
International Staff

บริการของหน่วยงาน (อาจารย์)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการงานพัสดุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด

   ข่าว

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวอบรม/สัมมนา  
 ข่าวทุนพัฒนาบุคลากร  
 ข่าวงานแผนและประกันคุณภาพ  
 ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
   
 

ขอเชิญร่วมงาน...
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
PSU OPEN HOUSE
16-17 พ.ย. 2560


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรับผลสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 (Announcement for TOEIC Test 09/08/17) 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
   สาระน่ารู้

สาระน่ารู้จากงานแผน
ศูนย์การเรียนรู้
 
เกร็ดความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลเล็กๆน้อยๆ กับวิธีสร้างตัวกรองจดหมายใน Gmail ให้กับอีเมล์ @phuket.psu.ac.th
ติดตาม E-mail ที่ส่งไป ผู้รับได้เปิดอ่านไหม ง่ายๆ กับ “Request Read Receipt"
ค้นหาตารางนัด, บันทึก ฯลฯ ในปฏิทิน ง่ายๆ กับ “Mini Calendar” ในระบบเว็บเมล์ซิมบร้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002