เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระบบสารสนเทศออนไลน์


การเรียนการสอน / วิชาการ
          ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System)
          ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน [สำหรับเรียกดูผลย้อนหลังก่อนเทอม 2/2556]
          ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
          ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน
          ระบบ มคอ. ออนไลน์
          ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU
          ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
          ค้นหาหนังสือห้องสมุด(OPAC)
          ระบบแสดงการกระจายเกรดของนักศึกษา(มคอ.7)
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับอาจารย์]
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจและฝึกงาน]
บริหารงานบุคคล

  งานวิจัย

ทุนวิจัย
นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ทุนการศึกษา
ทุนตำรา
ทุนสื่อการสอน (LMS@PSU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ


คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

บริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (อาจารย์)

แบบฟอร์มงานอาคาร
แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล

 

Information for foreign Staff

Useful Information for Staff
International Staff

บริการของหน่วยงาน (อาจารย์)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการงานพัสดุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด

   ข่าว

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวอบรม/สัมมนา  
 ข่าวทุนพัฒนาบุคลากร  
 ข่าวงานแผนและประกันคุณภาพ  
 ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
   
 

The 11st International Olympiad on Astronomy and Astrophysics : IOAA 2017


ขอเชิญร่วมงาน...
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
PSU OPEN HOUSE
16-17 พ.ย. 2560


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับนักศึกษา ป.โท-ป.เอกประกาศรับผลสอบ HSK ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT) ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ YCT) ประจำปี 2561

 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
   สาระน่ารู้

สาระน่ารู้จากงานแผน
ศูนย์การเรียนรู้
 
เกร็ดความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลเล็กๆน้อยๆ กับวิธีสร้างตัวกรองจดหมายใน Gmail ให้กับอีเมล์ @phuket.psu.ac.th
ติดตาม E-mail ที่ส่งไป ผู้รับได้เปิดอ่านไหม ง่ายๆ กับ “Request Read Receipt"
ค้นหาตารางนัด, บันทึก ฯลฯ ในปฏิทิน ง่ายๆ กับ “Mini Calendar” ในระบบเว็บเมล์ซิมบร้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002