เว็บไซด์เดิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Prince of Songkla University, Phuket Campus

ระบบสารสนเทศออนไลน์


การเรียนการสอน / วิชาการ
          ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System)
          ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System)
          ระบบประเมินการเรียนการสอน [สำหรับเรียกดูผลย้อนหลังก่อนเทอม 2/2556]
          ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า
          ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน
          ระบบ มคอ. ออนไลน์
          ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU
          ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
          ค้นหาหนังสือห้องสมุด(OPAC)
          ระบบแสดงการกระจายเกรดของนักศึกษา(มคอ.7)
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับอาจารย์]
          ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน (COOP) [สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจและฝึกงาน]
บริหารงานบุคคล

  งานวิจัย

ทุนวิจัย
นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ทุนการศึกษา
ทุนตำรา
ทุนสื่อการสอน (LMS@PSU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ


คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

บริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (อาจารย์)

แบบฟอร์มงานอาคาร
แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล

 

Information for foreign Staff

Useful Information for Staff
International Staff

บริการของหน่วยงาน (อาจารย์)

บริการของศูนย์การเรียนรู้
บริการงานพัสดุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สถานพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุ


ห้องสมุด
Sports Complex
โรงแรม PSU Lodge

   ข่าว

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวอบรม/สัมมนา  
 ข่าวทุนพัฒนาบุคลากร  
 ข่าวงานแผนและประกันคุณภาพ  
 ข่าวศูนย์การเรียนรู้  
   
 

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตภูเก็ต


PSU PIC2018
Creativity and Innovations
for Global Development
11-12 March2018


รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับนักศึกษา ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561ประกาศรับผลสอบ HSK ครั้งที่12 ประจำปี 2560 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรับผลสอบ HSK ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 


ไม่มีข้อมูล


 
 
   สาระน่ารู้

สาระน่ารู้จากงานแผน
ศูนย์การเรียนรู้
 
เกร็ดความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลเล็กๆน้อยๆ กับวิธีสร้างตัวกรองจดหมายใน Gmail ให้กับอีเมล์ @phuket.psu.ac.th
ติดตาม E-mail ที่ส่งไป ผู้รับได้เปิดอ่านไหม ง่ายๆ กับ “Request Read Receipt"
ค้นหาตารางนัด, บันทึก ฯลฯ ในปฏิทิน ง่ายๆ กับ “Mini Calendar” ในระบบเว็บเมล์ซิมบร้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่และการเดินทาง | หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ | ติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2557
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002