Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 573คน
 เดือนนี้ 8,899คน
 ปีนี้ 56,863คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศรับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามสอบม.อ.ภูเก็ต
   วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.จังหวัดภูเก็ต จัดค่าย "นักสืบสิ่งแวดล้อม" ฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6
   ม.อ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC
   Urgent!!! PSU See ASEAN Contest
   Scholarship for Student Ambassadors for ASEAN Program
   วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวอบรมสัมมนา
   ม.อ.ภูเก็ตขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ "Satellite Remote Sensing Technology for Environment and Natural Disaster Management"
   คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ ,TOEIC , IELTS และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
   คณะการบริการและการท่องเที่ยว เปิดอบรมหลักสูตรสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA)
 
 
 
ข่าวนักศึกษา
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน"
   ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการPSU Student Leader’s Development: Backpacking Trip to ASEAN
   กำหนดการ " แจ้งความประสงค์และยืนยันสิทธิ์ " หอพักนักศึกษาชาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 " รหัส 57 " เทอม 1/2557)
    ประกาศ กำหนดการวันเปิด - ปิด 56 - 57 & หลักเกณฑ์การจัดสรรห้องพักนักศึกษาชาย 2557
   ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Young Gen Anti-Corruption"
   โครงการ Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวทุนการศึกษา
   ประกาศ แจ้งให้นักศึกษาส่งเอกสารการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน เทอม 2/56
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2557
   ประกาศการขอกู้ยืม (กยศ.) / (กรอ.) สำหรับผู้กู้ รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยสอนคอมมพิวเตอร์ (TA)
 
 
ข่าวรับสมัครงานม.อ.ภูเก็ตใบสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. อาจารย์ (สังกัดคณะวิเทศศึกษา จำนวน 2 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
   Application Period Extension for International Staff (English)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานหน่วยงานภายนอก
   บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแยล จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
   โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
 
 
 
 
ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2557 (จ้างทำ PSU Phuket Application on 5mart Device)
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2557 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬากลางแจ้ง ม.อ. ภูเก็ต
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557 จ้างก่อสร้างรั้วแนวเขต ม.อ.
   ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2557 จ้างปรับปรุงสำนักงาน ESSAND
    ประกาศ ร่างขอบเขตงาน ก่อสร้างรั้วแนวเขต ม.อ. ภูเก็ต ครั้งที่ 3
    ประกาศ ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬากลางแจ้ง ณ ม.อ. ภูเก็ต ครั้งที่ 3
อ่านข่าวทั้งหมด
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.