Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 505คน
 เดือนนี้ 9,156คน
 ปีนี้ 146,112คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   เอกสารการจองหอพัก ปี 58 โครงการ มอ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี รอบที่ 1- รอบที่ 3
   ประกาศรับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ณ สนามสอบม.อ.ภูเก็ต
   ประกาศ เรื่อง การจำกัดโควตาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
   ภาพถ่ายแสดงความยินดีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตภูเก็ต
   ประกาศรับผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สนามสอบม.อ.ภูเก็ต
   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวอบรมสัมมนา
   โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรเตรียมพร้อมการสอบ TOEIC & IELTS และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
   เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในงานประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014
 
 
 
 
ข่าวนักศึกษา
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมขบวนกิจกรรมแห่พระศาลเจ้ากะทู้
   รับสมัครนักศึกษาช่ายงานถือศิลกินผัก ณ เทศบาลเมืองกะทู้
   รับสมัครนักศึกษาช่วยงานราตรีสีบลู 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์
   นักศึกษาที่สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้(กรณีผู้ปกครองรับราชการ) ติดต่อกองกิจการนักศึกษา ด่วนค่ะ
   นักศึกษารับสำเนาทะเบียนบ้าน
   Laguna Phuket จัดโครงการชีดลิ้ง (Seedings) ให้กับนักศึกษาที่สนใจ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวทุนการศึกษา
   ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้กู้ยืม กยศ. / กรอ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้กู้ยืม กรอ และ กยศ รายใหม่ และ รายเก่าจาก ม.6
   รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี
 
 
 
ข่าวรับสมัครงานม.อ.ภูเก็ตใบสมัครงาน
   ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0269 (สังกีดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0268 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. อาจารย์ (สังกัดคณะวิเทศศศึกษา)
 
 
ข่าวรับสมัครงานหน่วยงานภายนอก
   บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน
 
 
 
 
 
ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 การจ้างเหมาทำความสะอาด
   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2558
   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด ครั้งที่ 2
    ประกาศ เอกสารสอบราคาซื้อ 25/2557 รายการเครื่องสำรองไฟจำนวน 55 เครื่อง
   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.