Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 57คน
 เดือนนี้ 16,067คน
 ปีนี้ 111,752คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   รับสมัครตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทย-จีน ระดับอุดมศึกษา
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีรับรวม (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตภูเก็ต (สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557)
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558
   วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวอบรมสัมมนา
   คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ ,TOEIC , IELTS
   เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในงานประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014
 
 
 
 
ข่าวนักศึกษา
   กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2557
   ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   กำหนดการ " แจ้งความประสงค์และยืนยันสิทธิ์ " หอพักนักศึกษาชาย ( รหัส 56 ขึ้นไป )
   ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมืองประจำปี 2557
   กำหนดการ " แจ้งความประสงค์และยืนยันสิทธิ์ " หอพักนักศึกษาชาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 " รหัส 57 " เทอม 1/2557)
   ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(KM) กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ปี 2557
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวทุนการศึกษา
   ประกาศเลื่อนวันบันทึกค่าเล่าเรียน และเลื่อนวันเซ็นผ่านระบบ e-Studentloan
   รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557
   รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)ประจำปีการศึกษา 2557
   ทุนรัฐบาลมาซิโดเนียประจำปีการศึกษา 2014/2015 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ University for Information Technology “St. Paul The Apostle”
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2557
   ประกาศการขอกู้ยืม (กยศ.) / (กรอ.) สำหรับผู้กู้ รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานม.อ.ภูเก็ตใบสมัครงาน
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. วิศวกรโยธา (สังกัดงานอาคาร)
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ต. นักวิชาการศึกษา (สังกัดกองวิชาการ)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0268 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0269 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ต. นักวิชาการศึกษา (สังกัดกองวิชาการ)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ต. วิศวกรโยธา (สังกัดงานอาคาร)
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานหน่วยงานภายนอก
   บริษัท วีเอส เอเซีย จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
   จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ด่วน!
 
 
 
 
ข่าวประกวดราคา
    ประกาศ เอกสารสอบราคาซื้อ 25/2557 รายการเครื่องสำรองไฟจำนวน 55 เครื่อง
   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด
   ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2557
   ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 24/2557 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิด
   ประกาศ เอกสารสอบราคาซื้อ 22/2557
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.