Site search
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
นักศึกษาปัจจุบัน
อาจารย์/บุคลากร
คณะ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Phuket Community College

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Technology and Environment

คณะวิเทศศึกษา
Faculty of International Studies

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Department of Computer Engineering

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
Faculty of Hospitality and Tourism

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
จำนวนผู้เข้าชม
 วันนี้ 274คน
 เดือนนี้ 667คน
 ปีนี้ 118,574คน
 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2556
 
psupic2014

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์

 
 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์  
Admin Login
Username :
Password :
 
พบอธิการบดี
สายตรงรองอธิการบดี
PSU WIFI
ตรวจสอบจดหมายและพัสดุสำหรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
LMS@phuket
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน
ระบบตรวจสอบและนำส่งเอกสารสัญญา E-studentloan
Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Disaster Management
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบสำรวจ
ค้นหาจดหมาย/EMS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ E-Meeting
ระบบประเมินการเรียนการสอน(Evaluation System)
WMO
Other Area
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
  Wireless area
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
  เข้าใช้งานเว็บเมล์นักศึกษา
  สมัครเปิดใช้งาน/เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บเมล์
  เข้าใช้งานเว็บเมล์บุคลากร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 (Announcement for TOEIC Test 2/08/2014)
   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   รับสมัครตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทย-จีน ระดับอุดมศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558
   วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวอบรมสัมมนา
   คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ ,TOEIC , IELTS
   เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในงานประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014
 
 
 
 
ข่าวนักศึกษา
   ประกาศกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์
   ประกาศ ขอให้องค์กรกิจรรมส่งรายชื่อคณะกรรมองค์กรกิจกรรม ปี 2556 ด่วน
   กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2557
   ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   กำหนดการ " แจ้งความประสงค์และยืนยันสิทธิ์ " หอพักนักศึกษาชาย ( รหัส 56 ขึ้นไป )
   กำหนดการ " แจ้งความประสงค์และยืนยันสิทธิ์ " หอพักนักศึกษาชาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 " รหัส 57 " เทอม 1/2557)
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวทุนการศึกษา
   ประกาศเลื่อนวันบันทึกค่าเล่าเรียน และเลื่อนวันเซ็นผ่านระบบ e-Studentloan
   รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557
   รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)ประจำปีการศึกษา 2557
   ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2557
   ประกาศการขอกู้ยืม (กยศ.) / (กรอ.) สำหรับผู้กู้ รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 
ข่าวรับสมัครงานม.อ.ภูเก็ตใบสมัครงาน
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0269 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต.เลขที่ 0268 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0269 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0268 (สังกัดกองกิจการนักศึกษา)
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 0263 (สังกัดกองวิชาการ)
   อนุมัติผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา ต. เลขที่ 1359
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานหน่วยงานภายนอก
   บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด มหาชนเปิดรับสมัครงาน
   บริษัท วีเอส เอเซีย จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
 
 
 
 
ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด ครั้งที่ 2
    ประกาศ เอกสารสอบราคาซื้อ 25/2557 รายการเครื่องสำรองไฟจำนวน 55 เครื่อง
   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด
   ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2557
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6012, 0-7627-6013 โทรสาร 0-7627-6002
Comments? Contact us.