ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2555
Prince of Songkla University, Phuket announces a new TOEIC application fee of 2012 in term of PSU staff and general personal. Due to the TOEIC center in Bangkok has assign the new application fee, therefore PSU Phuket will adjust the new additional and this policy will be effective from the 1st of January 2012
Registration Type
Application Fee
Program 2 (Score Record)
Program 3 (Score Report)
Staff (Internal)
-
1,000 Baht
General Personal
-
1,800 Baht
Prince of Songkla University, Phuket Campus offers a TOEIC test every month at the Building 6 or other designated classrooms from 01.00-04.00 p.m. Please check the schedule and classroom assignment before the test date at www.phuket.psu.ac.th
Session
Deadline for applications and payments
Exam Date
Getting the results
Remarks
1
9 - 20 January 2012
28 January 2012
3 February 2012
FHT Students and with others
2
23 January - 1 February 2012
8 February 2012
15 February 2012
FIS Students and with others
3
23 January - 3 February 2012
11 February 2012
17 February 2012
-
4
6 - 18 February 2012
25 February 2012
2 March 2012
-
5
13 - 24 February 2012
3 March 2012
9 March 2012
-
6
20 February - 2 March 2012
10 March 2012
16 March 2012
-
7
27 February - 9 March 2012
17 March 2012
23 March 2012
-
8
5 - 16 March 2012
24 March 2012
30 March 2012
-
9
12 - 23 March 2012
31 March 2012
10 April 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (3/54) and generals
10
12 - 23 March 2012
4 April 2012
12 April 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (3/54) and generals
11
19 - 30 March 2012
11 April 2012
19 April 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (3/54) and generals
12
26 March - 10 April 2012
21 April 2012
27 April 2012
-
13
2 - 20 April 2012
28 April 2012
4 May 2012
FHT 1st Year Student (ID55xxxxxxxx) Group 1 and generals
14
23 April - 4 May 2012
12 May 2012
18 May 2012
-
15
1 - 11 May 2012
19 May 2012
25 May 2012
-
16
1 - 11 May 2012
23 May 2012
31 May 2012
FHT 1st Year Student (ID55xxxxxxxx) Group 2 and generals
17
7 - 18 May 2012
25 May 2012
31 May 2012
FIS 1st Year Student (ID 55xxxxxxxx) and generals
18
7 - 18 May 2012
26 May 2012
1 June 2012
-
19
1 - 15 June 2012
23 June 2012
29 June 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (1/55) and generals
20
18 - 29 June 2012
11 July 2012
18 July 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (1/55) and generals
21
9 - 20 July 2012
28 July 2012
6 August 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (1/55) and generals
22
6 - 17 August 2012
25 August 2012
31 August 2012
-
23
3 - 14 September 2012
22 September 2012
28 September 2012
-
24
1 - 12 October 2012
24 October 2012
31 October 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (2/55) and generals
25
8 - 19 October 2012
27 October 2012
2 November 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (2/55) and generals
26
5 - 16 November 2012
24 November 2012
30 November 2012
FHT Students Eng. and Intern. Registration (2/55) and generals
27
26 November - 7 December 2012
15 December 2012
21 December 2012
-
Note : Please refer to www.phuket.psu.ac.th for any possible changes.
For more information please contact the staff at the testing center, academic affairs Section building 7, Prince of Songkla University, Phuket Campus. Kathu District, Phuket. Tel. 0 7627 6502 , 0 7627 6054 , 0 7627 6062
Fax. 0 7627 6055
         ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC
         TOEIC Term and Regualation
         ขั้นตอนการสมัครสอบ
         ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ (TOEIC Application Form)
         TOEIC Examination Annual Schedule 2012 (ตารางสอบประจำปี 2555)
         เอกสารในการเข้าสอบ (Documents Requirement)
 
วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์. 2555 เวลา 16:54 น.