โครงการบัณฑิตอาสา มอ. มีความประสงค์รับสมัครบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการบัณฑิตอาสา มอ. มีความประสงค์รับสมัครบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันเวลาราชการ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละอียดได้ที่  http://volunteer.psu.ac.th  และ http://www.rdh.psu.ac.th

         ประกาศรับสมัครบัณฑิตอาสา มอ.รุ่นที่ 9
         แบบฟอร์มใบสมัคร
 
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม. 2556 เวลา 15:32 น.