ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2557


   กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น จะให้ทุนแก่นักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557กำหนดรับสมัครพร้อมส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นักศึกท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bic.moe.go.th
 
วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2556 เวลา 21:44 น.