ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายในโครงการ "มองสิงห์ สร้างศิลป์"ด้วย บริษัท คอนแทงโก้ จำกัด ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท บุณรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดโครงการ " มองสิงห์ สร้างศิลป์ " ขึ้น ต่อเนื่องการจัดงานในปี 2551 นั้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆสถาบันการศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางบริษัท สิงห์ คอรืเปอร์เรชั่น จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญในโครงการฯ นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีกิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์และเป็นการต่อยอดของเยาวชน เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะความรู้ในงานศิลปะ
ในปีนี้ บริษัทบุณรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดโครงการ " มองสิงห์ สร้างศิลป์ " ขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จและเพื่อต้องการส่งเสริมเยาวชน ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และประสบความสำเร็จในอนาคต และยังช่วยให้เยาวชนได้คิดโดยการประกวดจะเป็นการประกวดระดับประเทศ ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานภาพวาดแลฃะภาพถ่ายในโครงการ " มองสิงห์ สร้างศิลป์ "

เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท
เปิดรับผลงาน วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556
ติดตามกติกา และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.singhasq.com
สอบถามรายละเอียดโทร 092-114-8223

 
วันที่ประกาศ : 25 มิถุนายน 2556 เวลา 17:00 น.